Què és nemopilots.com

NemoPilots és una plataforma cloud que es distribueix en model SaaS (Software as a Service) i que ofereix una solució completa per a la gestió integral d’una corporació de pràctics.

Com que és una eina web, està disponible les 24 hores des de qualsevol ordinador, tauleta o telèfon amb connexió a Internet. Cada usuari tindrà accés a zones diferents del programa, segons el seu perfil. Així, els coordinadors de trànsit tindran accés a l’AIS, la base de dades de vaixells, o a les dades sobre maniobres anunciades, mentre que l’empresa de assessoria accediria només a dades rellevants per a la comptabilitat, o el responsable del manteniment de les embarcacions accediria només a informació sobre consums, reparacions i manteniment preventiu.

Nemopilots.com s’ha desenvolupat a partir de NemoPilots, el nostre ERP d’escriptori, i per això té una garantia de més de 12 anys de funcionament i més de 300 usuaris, entre pràctics, coordinadors, patrons, mariners, personal administratiu i assessors externs.

Nemopilots.com està certificat mitjançant una ISO 20000. El personal clau de nemopilots.com també té la certificació ITIL, fet que garanteix que durant el desenvolupament, la posada en marxa i l’explotació del producte s’han seguit i se segueixen les millors pràctiques en seguretat, disponibilitat i continuïtat de negoci.